top of page

Vår Visjon

Visjon:

Utfordre tradisjonell boligbygging og tenkning med ny bærekraftig teknologi og digitalisering som effektiviserer bransjen og med fokus på energi og miljø

 

Misjon:

I løpet av en 2-3 års periode bli en ledende aktør i byggenæringen

Om oss: About

Historie

Sip-it AS ble etablert i 2017 i Ytre Enebakk av Ildsjeler innen inovativ byggeteknikk, og med massiv erfaring fra byggebransjen for å:

- Bidra til en raskere, og tryggere byggeprosess
- Redusere potensialet for fuktskader i nybygg
- Bygge mer energieffektive bygg
- Høyere verdiskapning i form av større bruksareal/m2 Bebygd areal
- Bidra til mindre avfall
- Delta i dugnaden for å nå FNs klima mål

arebidere setter samen moduler
Om oss: About Us

Kontakt oss:

Andersrudveien 1, 1914 Ytre Enebakk, Norway

991 52 707

Takk for innsendingen din!

Om oss: Contact
bottom of page